Karate-Do

Ren-Shi Mimmo Vermiglio:
7.
Dan Karate-Do (Hayashi-Ha-Karate), 4. Dan Kobu-Do
www.mitsuya-kai.de
Harald Schach: 4. Dan
Karate (Shotokan)
www.karate-in-leonberg.de

Kobudo (Bo)

Ren-Shi Mimmo Vermiglio:
7.
Dan Karate-Do (Hayashi-Ha-Karate), 4. Dan Kobu-Do
www.mitsuya-kai.de

Kendo

Toshiyuki Sho:
5. Dan
Kendo
www.kampfsport.vfl-waiblingen.de

Jiu-Jitsu

Jörg Eisele:
4. Dan
Jiu-Jitsu, 3. Dan Bo-Jitsu
www.bsvbushido.de

Aikido

Helga Waibel:
3. Dan
Aikido, 1. Kyu JuJitsu
www.aikido-leutenbach.de

Origami

Shinano
Hojo

Ikebana

Shinano
Hojo

Chado
Teezeremonie

Dorkas
Ozory

Kimono
Ausstellung

Dorkas
Ozory

Japanisch-
Sprachkurse

Sumie
Kobler-Edamatsu

Zazen-
Meditation

Herbert
Bayer

Kalligrafie

Ichizu
Hashimoto

Pilates

Sabine Stängle
www.tv-marbach.de